Google

(WereldWijd) در اک کلراده (Eckelrade) همکاری با موسسه ورد واید

Written on:februari 29, 2020
Comments are closed

  (WereldWijd) در اک کلراده  (Eckelrade) همکاری با موسسه ورد واید

دیروز من با فرانس فرانک هوزین رئیس موسسه ورد واید در اک کلراده (Frans Frankhuizen WereldWijd) در مورد ارسال کامپیوتر و لباس به مدارس افغانستان صحبت کردم1484829784_logo-wereldwijd.
تابستان گذشته در طول تعطیلات بهترین دوستم آقای ابراهیم زمانی با من تماس گرفت و گفت که شرکت هانس آندرس لباس فورم خود را تغییر داده و 1400 عدد پیراهن موجود میباشد برای فرستادن به افغانستان و از من درباره احتمال ارسال این لباسها به افغانستان سؤال كرد.

من بلافاصله با همکارم در هالند تماس گرفتم تا ایشان لباسها را از دنهاخ (لاهه) به دفتر ما در جنوب هالند بیاورد.
از آن موقع تا کنون با چند شرکت در مورد ارسال رایگان لباسهای مذکور به افغانستان صحبت های داشته ایم ولی  متأسفانه شرکتی را پیدا نکردم که بخواهد به ما کمک کند.
امروز من در مورد این موضوع با فرانس صحبت نمودم و او به من قول داد تا به طور جدی در این مورد بررسی نماید.
سپس درباره ارسال تعدادی کامپیوتر برای یک مکتب دخترانه و کتابخانه هایی که در آینده اسکان راه اندازی خواهد نمود بحث و گفتگو کردیم.
آقای فرانس فرانک هوزین رئیس موسسه ورد واید قول داد که تمام تلاش خود را در جهت تهیه کامپیوتر و ارسال لباس به افغانستان را خواهد کرد.

کمیته همبستگی افغانستان – هالند (اسکان) برای اولین بار در سال 2003 برای تعداد از مکاتب افغانستان (هرات) و خوابگاه پوهنتون هرات با همکاری موسسه ورد واید (WereldWijd) در اک کلراده  (Eckelrade)جهت ایجاد کورس های رایگان آموزش کامپیوتر تعداد کامپیوتر فرستاد که با استقبال گرم مقامات محلی روبرو شد.

کمیته همبستگی بسیار خوشحال است که بعد از 14 سال (در سال 2017) دختران افغان از هرات با ربات های خود در آمریکا درخشیدند و در سال 2018 آنها مقام نخست را از بین 21 کشور برتر در مسابقات بین المللی روبو راگبی در ایالات متحده آمریکا را کسب نمودند.
این ها دخترانی هستند از همان مکاتب که در سال 2003 اصلاً در مکتب خود کامپیوتری نداشتند و اکنون در جایگاه اول دنیا قرار دارند.
بزودی اطلاعات بیشتری در مورد این پروژه آن لاین خواهد شد.

Sorry, the comment form is closed at this time.