Google

Vredesplatformheerlen en Stichting SCAN

Written on:september 20, 2007
Comments are closed


Zin en onzin van Vredesmissies
Informatie- en discussieavond met: Dhr. S. M. Bonyad, consul van Afghanistan Dhr. S. Messerschmidt, Buitenlandse Zaken Dhr. P. van den Berg, Cordaid

Vechten voor vrede?
Het thema van de aanstaande Vredesweek is “Vechten voor Vrede?”. Dat klinkt controversieel, maar het is ook realiteit. Het Nederlandse leger wordt de laatste jaren regelmatig ingezet voor vredesmissies. Denk maar bijvoorbeeld aan Cambodja, Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak en nu zeer actueel Afghanistan. Nederland pretendeert daarbij vrede te stichten in combinatie met het aangaan van positieve contacten met de bevolking en ook aan (broodnodige) samenlevingsopbouw te doen.

Nederlandse Vredesmissies
Over vredesmissies bestaat veel discussie. Het voeren van oorlog is altijd afschuwelijk. Er vallen slachtoffers onder de burgers aldaar en de Nederlandse militairen. De samenleving wordt ontwricht o.a. door de materiele schade. Maar de meningen verschillen ook of we de doelen bereiken die aan het ingrijpen gesteld zijn. Draagt het bij aan duurzame vrede? Heeft het zin wat we doen? Bij het inzetten van het Nederlandse leger zijn in de loop van de tijd de grenzen verlegd. Deels in positieve zin, want hoeveel erger zou de situatie zijn zonder ingrijpen? En er zijn ook grote verschillen te constateren: Nederland als bondgenoot van de Verenigde Staten van Amerika naar Irak, vredesmissies vanuit de NAVO en/of op basis van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De ene keer ligt de nadruk op militair ingrijpen en de andere keer probeert men meer de vrede te bewaren en daarbij projecten van de grond te krijgen waar de bevolking echt mee wordt geholpen.

Uruzgan
De meningen over de vredesmissie van het Nederlandse leger in de provincie Uruzgan in Afghanistan zijn heel erg tegenstrijdig. En binnenkort wordt ook door het kabinet en de tweede kamer beslist of de Nederlandse militairen ook na de zomer van 2008 in Uruzgan blijven.
Voor het Vredesplatform Heerlen is het thema “Vechten voor Vrede?” in combinatie met de vecht- en opbouwmissie in Uruzgan een goede aanleiding om een informatie- en discussiebijeenkomst te organiseren. Dit doen we in samenwerking met het Solidariteitscomité Afghanistan – Nederland (SCAN).

Discussie met deskundigen uit het veld
We hebben mensen uitgenodigd die recent in Afghanistan zijn geweest en dus met veel kennis over de situatie in Uruzgan kunnen vertellen en dus ook uw mening kunnen sterken:
” Dhr. S. M. Bonyad, consul van Afghanistan in Nederland
” Dhr. S. Messerschmidt, politiek adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken
” Dhr. Paul van den Berg, Politiek adviseur bij Cordaid Emergency Aid and Reconstruction Center

20 september 2007, Grote zaal Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen – centrum.
tijd: 20.00 – 22.00 uur (zaal open en koffie/thee vanaf 19.30 uur)

Nb voor de redactie.
” U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.
” Indien u wenst kunnen we voorafgaand aan de bijeenkomst een gesprek regelen met een van onze gasten.
” Aanvullende informatie Paul van den Berg: politiek adviseur bij Cordaid op het gebied van noodhulp en wederopbouw. Zijn voornaamste expertise betreft Afghanistan, waarmee hij zich in de afgelopen 4 jaar intensief heeft beziggehouden. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met de bredere thematiek op het gebied van de relatie tussen vrede, veiligheid en ontwikkeling. Hieronder vallen o.a. civiel-militaire samenwerking en het uitwerken van het 3D concept (Defense, Diplomacy and Development).
” zie voor meer informatie ook de website van de Overleggroep Mondiale Vorming Heerlen: www.parkstadmondiaal.nl, onder andere voor het programma van de Vredesweek 2007.
” Indien u meer informatie wenst, dan neem gerust contact op met Wim Fleuren of Harrie Winteraeken.
Vredesplatform Heerlen en Stichting SCAN

Donderdag 20 september 2007 
Grote zaal Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen – centrum. 
tijd: 20.00 – 22.00 uur

Sorry, the comment form is closed at this time.