Google

Stichting SCAN eerste prijs

Written on:september 25, 2009
Comments are closed

Manifestatie Internationale Samenwerking door Afghaanse Diaspora.

Deze manifestatie werd ter gelegenheid van de internationale vredesdag op vrijdag 25 september door Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (FAVON), Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe (FAROE) en Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. (NCDO) georganiseerd in Zaandam.

Het betreft Manifestatie ontwikkelingswerk door Afghaanse Nederlanders in Afghanistan. Deze bijeenkomst ging in op hoe de diaspora kan bijdragen aan de wederopbouw in Afghanistan. In dit bijeenkomst werd het bekend gemaakt met goede voorbeelden en werd naar effectieve manieren gezocht voor de vervulling van de rol van de diaspora als een belangrijk element in de ontwikkeling van Afghanistan. Stichting SCAN heeft als eerste organisatie de eerste prijs gekregen voor hun projecten in Afghanistan, de scholenprojecten. Stichting SCAN is bezig scholen te bouwen in Afghanistan voor Afghaanse meisjes. U kunt op de website van SCAN diverse projecten zien. Ook zult u daar diverse foto’s van het scholenproject en andere projecten vinden.

Meer foto’s

Sorry, the comment form is closed at this time.

Previous post:

Next post: