Google

Solidariteitsmaaltijd 2009

Written on:december 19, 2009
Comments are closed

Op zaterdag 19 december nodigen het Solidariteit Comité Afghanistan Nederland, de Stichting Open

Huis, ATD Vierde Wereld en de Stichting Noodopvang Parkstad u uit voor een solidariteitsmaaltijd. Op deze avond kunt u niet alleen genieten van lekker Afghaans eten gecombineerd met levende muziek, maar er wordt ook stil gestaan bij de activiteiten van de drie stichtingen. Deze organisaties geloven dat zowel de problemen van Afghanistan, van eenzaamheid en armoede, van vluchtelingen opgelost worden wanneer wij in woord en daad solidair zijn met diegenen die geen of nauwelijks toekomst hebben, in detentie zitten of een karig bestaan hebben.

Solidair door als vrijwilliger, bestuurlid of sponsor aan mensen die in benarde situaties leven een warme hand te reiken. Hoe klein de bijdrage ook het is een belangrijk signaal dat men er niet alleen voor staat en de moed niet moet verliezen. Uiteindelijk dienen zowel de Afghanen, de eenzamen als de vluchtelingen hun lot in eigen handen te nemen. Solidariteit krijgt vorm door samen met hen te helpen scholen bouwen, door ontmoeting en hulp, door uit te zoeken wat nog de juridische mogelijkheden zijn in de procedure of na te denken over terugkeer. Door de aanschaf van schoolmeubilair, het geven van leefgeld, kleding en soepbonnen komt er – soms na lange tijd – maar zonder twijfel een perspectief voor een betere toekomst.

De solidariteitsmaaltijd gaat door in de grote zaal van het Luciushof putgraaf 3 Heerlen. Het programma van de avond ziet er als volgt uit
¢ 17.30 uur-18.00 uur Ontvangst
¢ 18.00 uur Welkom
¢ 18.15 uur Eten en muziek met tussen door presentatie activiteiten
stichting SCAN, Stichting Open huis en SNOP
¢ Rond 21.00 uur Sluiting

Wie wil deelnemen, dient zich op voorhand zich in te schrijven. Dat kan door een mail te sturen naar info@stichtingscan.com of te bellen naar Open Huis 045-5717535 of inschrijven bij de receptie van het Luciushof. De kosten zijn € 8.00 voor de maaltijd inclusief 1 drankje.

Alleen aan genodigden wordt de maaltijd gratis aangeboden.

Sorry, the comment form is closed at this time.