Google

School project in Khost

Written on:juni 30, 2007
Comments are closed

Oorspronkelijk was het de bedoeling in Khost een nieuwe school te bouwen. Het bleek echter dat er in de buurt al een school bestond die echter behoefte had aan tafels en stoelen voor de meisjes. Tot nu toe moesten die op de grond zitten. Met nieuwe meubels zou de school in de behoefte aan goed onderwijs voor de meisjes kunnen voorzien.

We hebben toen besloten de acties hierop te richten. Inmiddels is dat gelukt. Dank zij inzamelingsacties door de leerlingen van het Bernardinuscollege in Heerlen kunnen de meisjes nu op een normale manier de lessen volgen.

Uiteraard komt dit de effectiviteit van het onderwijs zeer ten goede. Deze school is nu voorzien van de noodzakelijke inventaris. Hopelijk gaan de leerlingen van het Bernardinuscollege nog even door met hun acties voor andere scholen die dringend materiaal nodig hebben.

Bekijk de Foto’s

Sorry, the comment form is closed at this time.