Google

School project in Kabul

Written on:juni 28, 2007
Comments are closed

Vorig jaar is er in het Khak i Jabbar district in de provincie Kabul een meisjesschool gebouwd. In september 2006 is deze school, de Puta Khazana school, feestelijk in gebruik genomen. De districtsbestuurder, de heer Haji Zemari bedankte de hulporganisaties, waaronder de SCAN, die de middelen voor de school hebben bijeen gebracht. Mevrouw Suhaila Alekozay, die zich tijdens het Taliban bewind al ingezet heeft voor onderwijs aan meisjes, knipte namens haar AGA organisatie het lint door voor de opening. Zij liet weten dat de school in een grote behoefte voorziet in de regio.
Nu al zijn 150 meisjes ingeschreven maar de acht klaslokalen bieden ruimte voor 400 meisjes, ook uit de omliggende dorpen. Dan zal er in twee ploegen les gegeven worden. De plaatselijke bevolking leverde de grond en veel werkkracht en zal de school verder in stand houden. Ook voor deze school heeft de SCAN acties gevoerd. Mede dank zij veel gulle gevers kon er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de bouw van deze school.

Bekijk de Foto’s

Sorry, the comment form is closed at this time.