Google

Photo Exhibition on Life in Afghanistan

Written on:april 10, 2018
Comments are closed

Amsterdamنمایشگاه و میز گرد در باره وضعیت فعلی در افغانستان و راه پیشرو (از جنبه های تعلیم، جنیست، فقر و صلح)
نمایشگاه عکاسی به تاریخ ۱۲ آپریل 2018 ساعت ۱۱ افتتاح میشود و میز گرد/ بحث پنل بعد از ظهر همان روز در دانشگاه آمستردام ترتیب داده شده است.

شرکت در این نمایشگاه آزاد و رایگان میباشد.
آدرس:

University of Amsterdam, Roetersei land Campus,

Building A (on the top of stairs)

جهت معلومات بیشتر به شماره زیر میتوانید تماس بگیرید: 0031645878492

لینک صفحه فیسبوک محفل: https://www.facebook.com/events/180555126084434/?__mref=mb

Sorry, the comment form is closed at this time.