روز جهانی پناهندگان

Datum:juni 21, 2018
Comments are closed

اخراج-اجباری-پناهجویان-از-المانروز بیستم ماه جون از طرف سازمان ملل متحد بنام روز جهانی پناهندگان نامگذاری گردیده زیراکنوانسیون سازمان ملل متحد برای پناهندگان ۶۷ سال قبل در همین روز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد برای پناهجویان، بمثابهٔ نخستین سند حمایت رسمی ومدون بین المللی از حقوق پناهندگی یکی از دست آورد های بزرگ حقوق بین الملل در ساحهٔ حقوق بشرو حقوق بشر دوستانه است. میلیون ها انسان مورد تعقیب حکام دیکتاتور ونیازمند به حمایت، در چوکات همین کنوانسیون گوشه آرامی برای ادامه زندگی با حفظ کرامت انسانی شان یافتند. کمیساری عالی ملل متحد برای پناهجویان که برای هماهنگ سازی تطبیق این کنوانسیون تشکیل گردید قادر به حمایت ده ها میلیون انسانی که گزند جنگ آنها راو ادار به مهاجرت به کشور همسایه یا بیجا شدن در داخل کشور مربوطهٔ شان کرد، حمایت همه جانبه نمود. با گذشت ۶۷ سال از تصویب کنواسیون ۱۹۵۱برای پناهندگان، و ۵۱ سال بعد ازتصویب پروتوکول ۱۹۶۷ که بمثابه سند اصلاحی کنواسیون توسط دولتهای عضوکنوانسیون و کشورهای که بعدا به عضویت این کنوانسیون وضمایم آن ملحق گردیدند متاسفانه جدیت دولتها در تطبیق مواد این کنوانسیون رنگ باخته است. دول عضو نه تنها در رعایت مواد این کنواسیون گامهای موثر و تاثیر گزاری بر نمی دارند بل روز بروز بسوی بی تفاوتی، بی علاقگی و گریز از مسؤلیت های ناشی از تعهدات بین المللی گرایش پیدا نموده و پالیسی پناهندگی بیشتر دولتها مملواز ابهامهای غیر قابل درک میباشد

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) به همین مناسبت اعلامیه را پخش نموده که با اشاره به اینجا میتوانید آنرا مشاهده نمایید.

تظاورات 16 می در ماستریخت

Datum:juni 2, 2018
Comments
are closed

IMG_0962

Dit was op 26 mei tijdens de demonstraties en vliegeracties die in heel veel steden in Nederland zijn gehouden. En natuurlijk ook in Maastricht! Geweldige sfeer van verbinding, zó gezellig, zó relaxed.

صحنه از تظاورات علیه اخراج احباری مهاجرین افغانستان …

Lees Verder...

Photo Exhibition on Life in Afghanistan

Datum:april 10, 2018
Comments
are closed

Amsterdamنمایشگاه و میز گرد در باره وضعیت فعلی در افغانستان و راه پیشرو (از جنبه های تعلیم، جنیست، فقر و صلح)
نمایشگاه عکاسی به تاریخ ۱۲ آپریل 2018 ساعت ۱۱ افتتاح میشود و میز گرد/ بحث پنل بعد از ظهر …

Lees Verder...

Demonstratie tegen de uitzettingen van Afghanen naar Afghanistan

Datum:februari 10, 2018
Comments
are closed

27540893_1636710563065224_5140166053531024679_nde mensheid is als ledematen van een lichaam
in de creatie stamt het van een essentie
als een ledemaat zou worden getroffen door pijn
zullen alle andere ledematen hierdoor lijden
als je je niets aantrekt van het lijden van je

Lees Verder...

Kalender 2018 met Afghaanse en Nederlandse Jaartelling

Datum:januari 5, 2018
Comments
are closed

Stichting SCAN heeft ook voor 2018 een kalender gemaakt,
uitgevoerd in de Afghaanse en Nederlandse jaartelling, waarin de belangrijke dagen in Afghanistan en in Nederland zijn opgenomen.
Kalender-12

U kunt de kalender voor € 5,00 bestellen bij Stichting SCAN via: info@StichtingSCAN.com…

Lees Verder...

Certificaat voor Stichting SCAN

Datum:december 18, 2016
Comments
are closed

certificaat-scan

Op 10 december was er een grote bijeenkomst in Leiden.

Het thema dit jaar was mensenrechten, maar er werden ook andere onderwerpen besproken zoals de invloed van social media.

Het was dit jaar ook het 20-jarige jubileum van het bestaan …

Lees Verder...

Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen

Datum:september 26, 2016
Comments
are closed

20160924_112411Op zaterdag 24 september van 10.30 tot 16.30 was de jaarlijkse informatiemarkt ‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen’ op de kruising en directe omgeving van de Promenade en de Honigmanstraat in het winkelcentrum van Heerlen.

Lees Verder...