Google

Toespraak Emile Roemer, burgemeester van Heerlen

De heer Ali Asghar Daliry Ridder in De Orde van Oranje-Nassau

Locatie: op werkIMG_5682

Geachte heer Daliry,

Tijdens de voorbereiding van deze speech, viel ik af en toe stil. Want aan de lijst — met daarop beschreven uw tomeloze inzet voor de samenleving en uw medemens – kwam gewoon geen eind. Ik zeg u daarom op voorhand: het is onmogelijk om al die initiatieven te benoemen. Maar ik doe mijn best om er zoveel mogelijk op te noemen. Laten we bij het begin beginnen. U bent eind vorige eeuw met uw familie gevlucht uit Afghanistan. Vrijwel direct na aankomst in Nederland maakte u in 1998 kennis met Stichting Wereldwijd. Ze bieden Nederlandse les en beroepslessen aan vluchtelingen die wachten op hun asielprocedure. Al snel gaf u zelf computerles, voerde u computerreparaties uit en hielp u mee tijdens open dagen. Voor het asielzoekerscentrum trad u op als tolk en hielp u daar waar mogelijk. In datzelfde jaar richtte u het Afghaans Sociaal en Cultureel Centrum op. Een centrum dat de belangen behartigt van Afghaanse vluchtelingen, door verbindingen te leggen tussen de gemeenschap en de gemeente, overheden en instanties. U was bestuurslid en later voorzitter van de Culturele Commissie van het centrum. In de hoedanigheid organiseerde u allerlei culturele evenementen. Het centrum had ook een eigen nieuwsbrief, dat ieder kwartaal in drie talen werd uitgebracht om zo een groot publiek te bereiken en mensen te verbinden. Tussen 2006 en 2008 was u actief als redacteur en tevens penningmeester van het centrum. U bent tevens de oprichter van de Stichting Solidariteitscomité Afghanistan Nederland. De stichting stimuleert solidariteit tussen mensen in beide landen. In 2000 begon u met het werven van leden. U organiseerde informatieavonden en maakte solidariteitsmaaltijden. Hier leerden mensen met diverse achtergronden elkaar kennen. In 2003 is de stichting officieel opgericht. Momenteel zijn er zo’n 70 tot 100 vrijwilligers actief. U bent actief als projectbegeleider. U organiseerde informatiedagen op scholen in Heerlen om scholieren bewust te maken van de situatie in Afghanistan. Ook werkte u met de Basisgroep Jonge Kerk Roermond samen om geld in te zamelen voor het bouwen van scholen in uw voormalig thuisland. En met succes: er zijn drie scholen gerealiseerd met ieder ongeveer 450 scholieren. Sinds 2003 bent u tevens voorzitter en webmaster van de stichting. Sinds 2017 bent u oprichter en voorzitter van de commissie Help Afghan Refugees. Door samen te werken met onder meer kerken helpen jullie vluchtelingen aan slaapplaatsen en eten. Ook krijgen ze ondersteunende hulp bij het invullen van formulieren en het bezoeken van artsen en advocaten. Beste aanwezigen, we zijn er nog lang niet. Zoals ik al aangaf; de lijst is eindeloos. Voor het Missionair Centrum in Heerlen gaf u computerlessen, was u systeembeheerder en hielp u mee bij het opzetten van dialooggroepen tussen christenen en moslims. U was ook de medeoprichter van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Europa in 1998. Sinds 2005 treedt u regelmatig op als tolk namens Stichting Vlot. Daarnaast bent u sinds 2004 voorzitter van Groen Links Parkstad. U leidt vergaderingen en zet zich in voor het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende gemeenten. Een mooi streven! Meneer Daliry, hoeveel goed werk kan één persoon verzetten? U wordt beschreven als dienstbaar, sociaal en zeer gemotiveerd. Als iemand met een hart van goud. En de zojuist opgenoemde initiatieven laten zien dat u daarnaast een initiator en organisator bent. Een zeer maatschappelijk betrokken man, die heel veel werk verzet voor anderen. Anderen die het hard nodig hebben. U slaat een brug tussen Afghanen, andere buitenlanders én Nederlanders. Uw werk als vrijwilliger is ontzettend betekenisvol. U bent een uitstekend voorbeeld van geslaagde integratie. En meer. U draagt bij aan het vergroten van wederzijds begrip. U bent niet alleen lokaal actief, maar ook euregionaal en internationaal. U schuwt het daarbij niet om ook bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Met bijzonder genoegen mag ik u daarom mededelen dat – vanwege uw onuitputtelijke en jarenlange betrokkenheid en inzet voor de Heerlense samenleving – het onze Koning heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sorry, the comment form is closed at this time.