Google

Toespraak A. Shirzad Voorzitter (FAVON)

Beste heer Daliry,L1170392

U bent benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd met deze Koninklijke onderscheiding. U hebt het verdiend met uw langdurige verdiensten voor de samenleving. We zijn getuige van deze verdiensten.  U was sinds langere tijd bekend bij ons als een eervol, actief en betrokken man afkomstig uit onze land van herkomst Afghanistan. We weten dat u medemensen begeleidt en bijstaat als ze in problemen of noodtoestand verkeren. U woont ver van het vestigingsadres van FAROE, maar het voelt dichtbij mede door onze gemeenschappelijke doelen en activiteiten. U was al lang betrokken bij activiteiten van FAVON, maar sinds 2008 zit u in het bestuur van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingenorganisatie in Nederland. Door uw goede verdiensten op landelijke niveau bij FAVON, werd u in 2014 gevraagd lid te worden van het bestuur van de Europese organisatie van Afghaanse gemeenschap in Europa, de FAROE. U bent inmiddels onmisbaar in het bestuur van FAROE. De commissie onder uw voorzitterschap is zeer actief, u maakt het verslag van bestuursvergadering en tegelijkertijd neemt u actief deel in discussies over de agendapunten. Kortom, u bent een collega die ieder organisatie zich zou wensen.

Mevrouw Wali, voorzitter van FAROE, en ik, zijn zeer blij met de Koninklijke onderscheiding die door de burgemeester van Heerlen, de heer Emile Roemer, namens de Koning is uitgereikt. We zijn beide zeer trots op u. We zijn vanavond in deze feestelijke bijeenkomst persoonlijk aanwezig, om u, mede namens het bestuur en lid-organisaties van FAROE en FAVON van harte te feliciteren met uw benoeming tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau.

Dames en heren, ik heb wel eens gelezen: “achter ieder succesvolle man staat een sterke vrouw” Ik denk dat achter de heer Daliry twee sterke vrouwen staan; zijn echtgenote en zijn dochter. We danken deze dames voor hun geduld en steun aan de heer Ali Daliry. Ik nodig hierbij mevrouw Wali, voorzitter van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingenorganisaties in Europa (FAROE) naar voren te komen en de bos bloemen te overhandigen aan de heer Daliry.

Bedankt voor jullie aandacht.

Sorry, the comment form is closed at this time.