Google

Internationale Vrouwendag 2007

Written on:maart 17, 2007
Comments are closed

Internationale Vrouwendag
Het Solidariteits Comité Afghanistan Nederland (Stichting SCAN) organiseert een feest ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Deze wordt gehouden op zaterdag 17 maart 2007.
Locatie: Centrum voor Diversiteit, Grote zaal van de Luciushof
Putgraaf 3, 64 11 GT Heerlen
Tijd: 12.30 uur
De Stichting SCAN organiseert de Internationale Vrouwendag op zaterdag 17 maart. Dit wordt gevierd in de grote zaal van het Centrum voor Diversiteit in Heerlen. In het kader van Internationale Vrouwendag wordt er een aantal lezingen gehouden. Verder is er muziek, worden Afghaanse dansen uitgevoerd en zijn er lekkere hapjes en koekjes. Het hoogtepunt van de dag is de uitreiking van een waarderingsprijs van de Stichting SCAN voor een vrouw die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Wie dat is wordt bepaald door het uitbrengen van stemmen. Wilt u meestemmen dan kan door het formulier op deze website. Overigens worden met deze prijs alle vrouwen geëerd.

Wilt u het formulier downloaden? klik hier

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging. Deze is jaarlijks op 8 maart. Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik. Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.
Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

Sorry, the comment form is closed at this time.