Google

Help Afghaanse mensen in Afghanistan

Written on:juni 4, 2019
Comments are closed

thumbnail_85d03e74-20ca-44bd-8711-6a477b3581f8In april, toen ik bezig was met het organiseren van mijn feest (vanwege het ontvangen van een lintje), dacht ik, zoals altijd, aan de arme mensen in Afghanistan. Ik voelde me niet goed om hier een feest te organiseren, terwijl mensen in Afghanistan geen eten hebben.
Dus dit was een moeilijke situatie. Ik ben lid van een WhatsApp groep (Yaran Hamwatan).
Dat is een groep van familie, vrienden, oude klasgenoten, oude buren in Afghanistan en …
Toen ik in de groep was, heb ik mijn gevoel verteld aan hun, en gezegd dat wij samen iets moeten doen.
Wij hebben een oproep gedaan en bijna iedereen heeft mij geholpen om arme mensen in Afghanistan te helpen.
Wij hebben geld ingezameld en 62 voedselpakketten (olie, rijst, suiker, bonen, sojabonen, erwten, pasta en macaroni) gekocht en deur aan deur afgegeven aan diegenen die het hardst nodig hadden.
Ik vind dat het een geslaagde actie was en daarom willen wij nu verder gaan om nog meer geld in te zamelen zodat wij meer arme mensen blij kunnen maken.
Wilt u ook deelnemen aan deze actie?
Wilt u Afghaans mensen in Afghanistan blij maken?
Stort dan uw bijdrage op onze ING rekening: t.n.v. Stichting SCAN, – IBAN: NL75 INGB 0009673353- BIC: INGBNL2A
Vermeld dan: Help Afghan people in Afghanistan
Alvast bedankt, ook namens Afghaanse mensen in Afghanistan.

Sorry, the comment form is closed at this time.