Google

Ali Daliry

Written on:maart 7, 2019
Comments are closed

Ali Daliry-Water Natuurlijk-FacebookWater Natuurlijk Zuid-Limburg lijst 11 nr. 26

De wereld is niet alleen van ons. De wereld is ook van onze kinderen, kleinkinderen en … Ali Daliry is van mening dat wij verder moeten kijken en ook over de gevolgen van onze daden moeten nadenken. Wij moeten er namelijk voor zorgen dat we ook van de natuur kunnen genieten. Daarom is het van belang om goed om te gaan met de natuur. Elk persoon kan makkelijk een bijdrage hiervoor inleveren. Je moet weten hoe je om moet gaan met plastic. Hoe je om moet gaan met water en …
Op dit moment zijn er landen die indirect tegen elkaar vechten over water. Dit betekent dat water een belangrijk onderwerp in de hele wereld is.
Ali heeft veel ervaring in de interne communicatie voor grote en kleine organisaties. Hij werkte daarnaast jarenlang als projectorganisator in het Centrum voor Diversiteit en als coördinator van het Pemitochi festival. Bij Water Natuurlijk Limburg wil hij graag ervoor zorgen dat er betere en heldere plannen voor het Waterschap en natuur van Limburg komen.
Dit wil hij bereiken door de communicatie tussen de organisaties te verbeteren.
Ali Daliry woont sinds 1998 in Heerlen. Hij werkt als zelfstandige en heeft een webshop waar hij diverse artikelen online verkoopt. Daarnaast is hij actief bij verschillende lokale en landelijke organisaties. Tijdens zijn vrije tijd wandelt hij graag in de natuur en rijdt hij graag paard.
Hij is streng tegen het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Previous post:

Next post: