Google

فراخوان کمک به زلزله‌زدگان هرات (افغانستان)

Written on:oktober 8, 2023
Comments are closed

زلزلهٖفراخوان کمک به زلزله‌زدگان هرات (افغانستان)

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

با نهایت تأسف و تأثر، هرات عزیز با آسیب‌های وحشتناکی که ناشی از زلزله‌ی میباشد مواجه شده است.
این فاجعه بسیاری از خانواده‌ها را از عزیزان شان و‌ خانه‌هایشان بی‌خبر و بی‌سرپناه کرده است و نیاز به کمک‌های فوری و اساسی دارند.

ما به تمام شما که قلبی نیک و مهربان دارید، فراخوان می‌دهیم که با کمک به این خانواده‌های آسیب دیده در زلزله ما را کمک کنید.
تمامی کمک‌هایتان، ارزشمند و با اهمیت است.

«قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود»

همگانی که تمایل دارند که به این مأموریت انسانی پیوسته و نقش خود را در امداد و نجات ایفا کنند، می‌توانند با ارائه کمک های نقدی در تمامی نقاط جهان با ما در تماس شوند.
پیشاپیش از همه شما عزیز که به هر نحوی کمک‌ و مساعدت می‌نمایند تشکر و قدر دانی مینماییم.
شماره حساب در اروپا:
شماره حساب كميته همبستگي
افغانستان – هالند (اسکان)
T.n.v. Stichting SCAN بنام:
IBAN: NL75 INGB 0009673353
BIC: INGBNL2A
لطفاً بنويسيد: كمك به زلزله زدگان هرات
Hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Herat
در دیگر نقاط جهان با ما در تماس شوید.

Sorry, the comment form is closed at this time.