Google

علی دلیری

Written on:maart 9, 2019
Comments are closed

باخبر شدیم که آقای علی دلیری مسوول کمیته همبستگی افغانستان – هالند (اسکان)  در شورای ولایتی  هالند جنوبی و شورای ولایتی لیمبورخ Daliry-GroenLinks-Facebook-Zuid-Hollandدر کشور شاهی هالند کاندید هستند.
بر خود دانستیم که ایشان را بطور مختصر خدمت شما معرفی نماییم:
آقای علی دلیری متولد شهرهرات بوده و تحصیلات خود را در مکتب تجربوی دارالمعلمین عالی هرات (موسسه عالی تربیه معلم هرات) به اتمام رسانیده ودر سال ۱۹۹۷م به کشور شاهی هالند مهاجرت نموده است. وی از سال ۱۹۹۸م تا کنون در شهر هیرلن ولایت لیمبورخ اقامت دارد.
بعد از طی مراحل پناهندگی و آموزش زبان وی در شهر ماستریخت در رشته کامپیوتر تحصیل نموده و بعداٌ تا سال ۲۰۰۷م  درموسساتی مانند: میشونر سنترم و سنترم فور دیفر سیتید بعنوان مسوول شبکه‌ها و سیستم اداره معلوماتی مشغول کار بوده است. او از سال ۲۰۰۷م به اینسو بطور آزاد فعالیت دارد.

کارهای اجتماعی و فرهنگی ایشان که بطور رضاکارانه میباشد قرار زیر است:
در سال ۱۹۹۸م درهمکاری با دیگر دوستان در جنوب لیمبورخ مرکز اجتماعی و فرهنگی افغانها   و کلاسهای آموزش زبان مادری و قرآن کریم برای کودکان و نو جوانان را تاًسیس نموده است

GroenLinks Zuid-Limburg lijst 7 nr. 14

درسال ۱۹۹۹م  نشریه ی را بنام آرمان افغان راه اندازی نمود که خود مدیر مسئول آن نشریه بود
آقای دلیری در سال ۲۰۰۰م  در همکاری با جمعی از دوستان کمیته همبستگی افغانستان – هالند (اسکان) را تاًسیس نمود که تا اکنون بعنوان مسوول این کمیته فعالیت دارند.
در چوکات کمیته همبستگی اسکان ایشان مکتبی دخترانه را در سر پل کارته هرات بنام مکتب بی بی خورشید اساس گذاشتند. معلومات بیشتر را در سایت اسکان  پیدا کرده میتوانید.

آقای دلیری در سال ۱۹۹۹م  با فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا (فارو) آشنا شد که فعلاً عضو هیآت مدیره این فدراسیون و رئیس کمیسیون کمک به پناهندگان افغان در اروپا فعال میباشد.

او از سال ۲۰۱۱م  تا کنون منحیث عضو هیاًت مدیره و مسئول مالی مسجد ابوذر در شهر آخن کشور آلمان همکاری مینماید.

ایشان هم اکنون از طرف حزب سبزها در هالند در لست ۷ شماره ۱۴ کاندید شورای ولایتی ولایت لیمبورخ میباشد.

او همچنین درهمین ولایت از طرف واتر ناتورلیک لیمبورخ در لست ۱۱ شماره ۲۴ هم کاندید میباشد.
لازم به تذکر است که ایشان در ولایت هالند جنوبی نیز از حزب سبزها در لست ۹ شماره ۳۳ کاندید شورای ولایتی میباشدDaliry-GroenLinks-Facebook-Zuid-Holland.
از جمله اهداف مهم این حزب که ایشان را به خود علاقمند ساخته است پشتیبانی محکم این حزب از آموزش و پرورش و کمپاین سراسری این حزب از پذیرش اطفال پناهنده غیرقانونی  بوده که به نتیجه هم رسیده است.

شورای ولایتی همانطوری که از نام آن پیداست یک ولایت را رهبری میکند و دارای هفت عملکرد اصلی میباشد:

مدیریت توسعه فضای پايدار و مديريت آب
مدریت محیط زیست، انرژی، آب و هوا
مدیریت محیط زیست و توسعه طبیعت
مدیریت حمل و نقل عمومی
مدریت اقتصاد منطقه ای
زیرساخت فرهنگی و حفاظت از بناهای تاریخی
کیفیت مدیریت عمومی

GroenLinks Zuid-Holland lijst 9 nr. 31

در ماده ۸  قانون شورای ولایتی آمده است که تعداد افراد شورای ولایتی درهر ولایت بستگی به تعداد نفوس آن ولایت دارد. بطور مثال درصورتی که یک ولایت دارای  کمتر از ۴۰۰۰۰۰ نفر جمعیت باشد ۳۹ نفر را به شورای ولایتی فرستاده میتواند.  ولایتی که بیش ازدو میلیون  جمعیت داشته باشد تا ۵۹ نفر را راهی شورای ولایتی کرده میتواند.

در ولایت هالند جنوبی از سال ۲۰۱۵م تا کنون به تعداد ۵۵ نفر عضو شورای ولایتی هستند.در حالی که این تعداد در ولایت لیمبورخ ۴۷ نفر میباشد.

در حال حاضر اعضای شوراهای ولایتی تمام ۱۲ ولایت هالند به تعداد ۵۷۰ نفر هستند که از بین آنها به تعداد ۷۵ نفر را برای مجلس اعیان یا انتخاب کرده اند.

آقای دلیری به فضای سبز و محیط زیست اهمیت زیادی قائل است و ایشان بر این عقیده است که پایه و اساس یک مملکت بر آموزش و پرورش آن بستگی دارد.

درموقع فراغت ایشان پیاده روی و یا اسپ سواری میکند.

ایشان سخت مخالف استفاده از مواد پاک کننده شیمیایی میباشد.

Sorry, the comment form is closed at this time.