Google

توزیع زغال به مستضعفین در افغانستان

Written on:februari 3, 2020
Comments are closed

جمع آوری پول برای خرید زغالaea0dca6-8442-4b7d-a344-64a94e43a22b

بعد از اینکه پروژه کمک برای خرید مواد خوراکی با موفقیت به پایان رسید، بر آن شدیم تا برای خرید لوازم التحریر برای شاگردان مستضعف افغانستان اقدام نماییم. ما این حرکت را شروع نمودیم که زمستان از راه رسید. از آنجا که در افغانستان زمستان ها مکاتب تعطیل هستند، تصمیم برآن شد که موقتاً این پروژه را کنار گذاشته و جهت خرید زغال به مستضعفین در داخل افغانستان اقدام نماییم.

با تشکر از شبکه گسترده گروه فرهنگی و اجتماعی یاران هموطن که در اکثر نکات جهان عضو دارد، این حرکت هم با موفقیت به انجام رسید.
افراد مختلف با ملیت های مختلف و از کشورهای مختلف جهان در این کار خیر ما را یاری نمودند.
شما در این زیر لیست کمک ها از کشورهای مختلف را مشاهده خواهید نمودeb137313-60ce-4c31-84f8-229f26dcba99:

هالند      € 1739,30
آلمان      € 2140,00
سویدن    € 1235,71
کانادا      € 363,70
ایران      € 4217,00

ما تعداد 528 کیسه زغال خریداری نمودیم که هر کیسه حاوی 45 تا 55 کیلو زغال بود.
از آنجا که بیشتر مستحقین کهن سال و یا بیوه زنان بودند و از راه های دور به محل توزیع زغال آمده بودند، تصمیم برآن شد که کرایه رفت ایشان را هم پرداخت نماییم چراکه اکثراً قادر به برگشت با کیسه زغال نبودند.

در اینجا جا دارد که بار دیگر از تمای دوستان رضا کار که ما را در این امر خیر با جمع آوری کمک ها، خرید و توزیع زغال و … یاری نمودند تشکر و قدر دانی نماییم. بدون کمک شما امکان موفقیت این پروژه نبود.

جمع آوری کمک برای خرید لوازم التحریر به شاگردان مستضعف همچنان ادامه دارد و بزودی حرکت همه جانبه با کمک شما آغاز خواهد شد.

جهت معلومات بیشتر وب سایت و صفحه فیس بوک ما را دنبال کنید.

Sorry, the comment form is closed at this time.